BỘ SÁCH KỂ CHUYỆN

800.000 VNĐ

Bộ sách kể chuyện bao gồm 8 trang, là 8 câu chuyện khác nhau. Thay vì phương thức kể chuyện từ 1 phía, từ bây giờ, với Bộ sách kể chuyện của Tay Nhỏ Xinh, ba mẹ sẽ cùng tương tác với bé để tạo nên những câu chuyện thú vị của riêng mình.

Tư vấn trực tuyến